Χαρισμάθεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η συμμετοχή του σχολείου σας στο διαγωνισμό εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά του σχολείου σας θα είναι στο ίδιο εξεταστικό κέντρο και θα νιώθουν πιο οικεία, όντας όλα μαζί. Η επικοινωνία, όμως, της Χαρισμάθειας γίνεται με τους συμμετέχοντες απευθείας και όχι μέσω του σχολείου. Τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσής τους κατά την προετοιμασία, όσο και αναφορικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ΔΕΝ μπορεί να τα παραλάβει το σχολείο, η επικοινωνία θα γίνεται ατομικά με τους συμμετέχοντες.

Για αυτόν τον λόγο, συγκεντρώστε σε ένα αρχείο excel τα παρακάτω στοιχεία για τους συμμετέχοντες, μετά από τη σχετική συγκατάθεση του γονέα, για να είστε καλυμμένοι νομικά, και προωθήστε τα με email στη διεύθυνση info@charismatheia.edu.gr , με τη σήμανση «Συμμετοχή στο Out of the Box Challenge» και την επωνυμία του σχολείου σας, όπως αναφέρεται στην αίτησή σας.

Στοιχεία (σε διαφορετικές στήλες): ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και τάξη συμμετέχοντα, ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας και ΑΔΤ κηδεμόνα. Εάν χρειάζεστε έτοιμη φόρμα στο excel για να συμπληρώσετε τα στοιχεία, μη διστάσετε να τη ζητήσετε από εμάς.

Ο ΑΔΤ του κηδεμόνα ζητάται για να εξασφαλίσουμε ότι ο κηδεμόνας έχει λάβει γνώση για τη συμμετοχή του παιδιού στο διαγωνισμό, εναλλακτικά θα μπορούσατε να σκανάρετε και να μας στείλετε τη βεβαίωση συγκατάθεσής του. Εάν υπάρχει κάποιο κόλλημα με τη διαδικασία συγκατάθεσης των γονέων, μπορείτε να τους παραπέμψετε να κάνουν απευθείας ατομικές αιτήσεις, με τη σημείωση ότι είναι από το σχολείο σας, για να ενταχθούν σε μία ομαδική συμμετοχή που θα παραπεμφθεί στο κοντινότερο εξεταστικό κέντρο με το σχολείο σας. Τα παιδιά που δεν έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ότι θέλουν να εξεταστούν με τα παιδιά από το σχολείο τους, θα θεωρηθούν ατομικές συμμετοχές και θα παραπεμφθούν στα εξεταστικά κέντρα που είναι εγγύτερα στον τόπο κατοικίας τους.

Όλοι οι συμμετέχοντες υπόκεινται στους ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αφορούν στις ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ και οφείλουν να το γνωρίζουν, εφόσον με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τούς αποδέχονται.

Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται για τη διασταύρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Χαρισμάθεια και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή τους.

Μπορείτε να διαβάσετε τους Όρους Συμμετοχής πατώντας εδώ.