Εμείς

O οργανισμός INformation TEchology SOciety – IN.TE.SO. δημιουργήθηκε από την ανάγκη για ομαλή ένταξη στη νέα κοινωνία που γεννιέται, στη Κοινωνία της Πληροφορίας ( Κ.τ.Π.) η οποία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του ανεπτυγμένου κόσμου.

Ιδρύθηκε από επαγγελματίες σε διάφορους τομείς που τους ενώνει ο κοινός τους στόχος…η συνεχής εξέλιξη. Μέλη του μπορούν να γίνουν όλοι οι πολίτες, ιδιώτες και επαγγελματίες.

Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα. Οι νέες τεχνολογίες καλύπτουν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της εργασιακής μας όσο και καθημερινής μας ζωής.

Ο σύγχρονος πολίτης citizen προσπαθεί να προσαρμοστεί στο καινούριο, το νέο, το σύγχρονο…..που συνεχώς μεταβάλλεται…και γίνεται netizen.

O IN.TE.SO. είναι Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα . Ο κύριος στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση ως τρόπο βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Ο τομέας δράσης μας είναι η κοινωνία της πληροφορίας στο σύνολό της, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην γνώση , την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την ανεκτικότητα, τη σημασία του εθελοντισμού καθώς και την ενεργό συμμετοχή σε τοπικά και περιφερειακά θέματα, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά πολιτικά είτε περιβαλλοντικά.

Δεδομένου ότι μία από τις αρχές μας είναι η ισότητα των ευκαιριών, εστιάζουμε πάντα τις ενέργειές μας τόσο σε άτομα ικανά να επιδόσουν όσο και σε μειονεκτούσες κατηγορίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

O IN.TE.SO. επικεντρώνεται όχι μόνο στην επίσημη αλλά και στην άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. Από αυτή την άποψη, είμαστε ένας σημαντικός παράγοντας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Οι στόχοι μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν τη δημιουργία διαύλων επιτυχούς μετάβασης μεταξύ της αρχικής εκπαίδευσης και της περαιτέρω κατάρτισης και των σταδιοδρομιών, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν μια σαφή ιδέα καθοδήγησης και συμβουλευτικής, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη γνώση για όλους δημιουργώντας και διαδίδοντας τη γνώση και την καινοτομία σε όλες τις πιθανές ομάδες στόχους , βοηθώντας τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν εγκάρσιες ικανότητες όπως οι κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και διαπολιτισμικές ικανότητες και η επιχειρηματικότητα προκειμένου να προσαρμοστούν στην μεταβαλλόμενη κοινωνία μας και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Είμαστε επίσης συντονιστές και εταίροι σε ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια προγράμματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ενταγμένοι στο πρόγραμμα της UNESCO Institute for Lifelong Learning: UIL , έτσι λειτουργούμε τόσο ως οργανισμός υποδοχής όσο και ως οργανισμός αποστολής. Τα μέλη μας επωφελούνται από μια σημαντική εμπειρία από αυτή την άποψη και γι ‘αυτό εκτός από τα έργα μας προσφέρουμε επίσης επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση στον τομέα αυτό.

INTESO.ORG
Logo