Μνημόνιο Πανεπιστημίου Πειραιά – IN.TE.SO.

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιά και του IN.TE.SO. υπογράφηκε από τον πρύτανη του ιδρύματος κ.Άγγελο Κότιο και τον πρόεδρο του οργανισμού κ.Εμμανουήλ Τσελέπη επικυρώνοντας την κοινή τους πρόθεση να συνεργαστούν μέσω κεντρικής στήριξης του Πανεπιστημίου.
Το μνημόνιο έχει στόχο τη διάδοση στην δια βίου εκπαίδευση STEM και ρομποτικής, την δημιουργία αγωνιστικών οχημάτων ρομπότ με στήριξη στους πανελλήνιους αγώνες εντός του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών, των αθλητών ρομπότ, τη δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας, τη μεταφορά της γνώσης και της ερευνητικής πρακτικής από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την καλλιέργεια νοοτροπίας μετασχηματισμού της γνώσης σε καινοτομία και την ενίσχυση ερευνητικών δράσεων.
Παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος κ.Νικόλαος Κούβαρης και ο γραμματέας κ.Φώτης Ροδόπουλος του οργανισμού ARSTEM όπου θα αποτελέσει «Επίσημο Συνεργάτη»
Νέοι ορίζοντες ανοίγονται με το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του Πειραιά και κεντρικούς οργανισμούς να αναγνωρίζουν και να στηρίζουν το έργο του ΙΝ.ΤΕ.SΟ.

IN.TE.SO. Team
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

INTESO.ORG
Logo