Philotimo.net

Μετά από έρευνες, παρατηρήθηκε πως με την πάροδο των ετών, παράλληλα με την άνθιση της Τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της στη καθημερινή ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, υπάρχει εξίσου μεγάλη τάση στην ενσωμάτωση νέων πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την εξυπηρέτηση και προστασία των Πολιτών.

Η κατάσταση ξεκάθαρα ευνοείται από την εκθετική πρόοδο και ανάπτυξη του μαζικού πληροφοριακού επιπέδου, όπως επίσης φανερά, με το «χτίσιμο» των θεμελίων για την Κοινωνίας Της Πληροφορίας (ΚΤΠ), ο μέσος πολίτης είναι πλέον πρόθυμος όχι μόνο στο να δεχτεί την έξαρση της τεχνολογίας, αλλά και στο να προσαρμοστεί και να εναρμονιστεί σε μια Νέα Τάξη Πραγμάτων με επίκεντρο την ίδια τη Πληροφορία.

Απτά παραδείγματα αποδεικνύουν στοχευμένα τα όσα προαναφέρθηκαν, με υλικό και στοιχεία παρμένα από εξατομικευμένη έρευνα στο Διαδίκτυο, πράγμα το οποίο στηρίζει τόσο τη προσπάθεια στη διατήρηση σταθερής πορεία στην ανάπτυξη από τη πλευρά των σχεδιαστών διαδικτυακών εφαρμογών, όσο και τη προτίμηση τέτοιων συστημάτων από το ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα που οδηγεί στην ανάδειξη και αποδοχή τους.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ

Αναφορά προβλημάτων
Ο κάθε πολίτης, μπορεί να αναρτά τις αναφορές του σχετικά με το εκάστοτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει, συνδυάζοντας γεωγραφικές πληροφορίες και οπτικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο του ζητήματος του σε πραγματικό χρόνο, μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.

Συχνές Ερωτήσεις
Είναι γεγονός ότι τα ζητήματα που αφορούν τη πληροφόρηση των πολιτών είναι συγκεκριμένα και κυρίως επαναλαμβανόμενα. Επομένως, η συνολική οργάνωση τους είναι αποτελεσματικότερη από τη μεμονωμένη αντιμετώπιση. Με το philotimo.net, είναι εφικτή η οργάνωση ερωτήσεων-απαντήσεων.

Επιτεύγματα
Η συμμετοχή στα κοινά, είναι κάτι που αφορά και επηρεάζει άμεσα όλους τους πολίτες. Μέσω της χρήσης της εφαρμογής, η συμμετοχή αυξάνεται, όπως και παρέχεται ενημέρωση μέσω του συστήματος για όλες τις σημαντικές πτυχές της διοίκησης και τα επιτεύγματα, όπως και για εκδηλώσεις.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ

Εκτακτη Ενημέρωση
Καθημερινά σε κάθε Δήμο, υπάρχουν έκτακτα γεγονότα τα οποία δυσκολεύουν τη καθημερινότητα όσο δεν γνωστοποιούνται. Κλειστοί κεντρικοί δρόμοι, έκτακτες επισκευές και διακοπή ύδρευσης, είναι ορισμένα από τα ζητήματα που παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία.

Διεξαγωγή Ψηφοφοριών
Το διαδίκτυο, αναμφίβολα έχει φέρει αλλαγές, που το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας και συμμετοχής στην προβολή και επεξεργασία δεδομένων. Κάτι τέτοιο ευνοεί αρκετά τη τάση για Online ψηφοφορίες και δημοσκοπήσεις.

Πληρωμές
Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και paypal, από οποιαδήποτε συσκευή έχει πρόσβαση στο philotimo.net

Ανάλυση Δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων, είναι το πρώτο στάδιο για τη πορεία του έργου. Ακόμη σημαντικότερο όμως, που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως σκοπός, είναι η ανάλυση τους και η λήψη στατιστικών στοιχείων βάσει των αποτελεσμάτων, των οποίων η σύνθεση πηγάζει από όλες τις ενότητες.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

  • Συντονισμός στην αποτελεσματική χαρτογράφηση & καταγραφή των υπηρεσιών και δράσεων που υλοποιούνται από τον Δήμο.
  • Διασύνδεση των οργανώσεων που υλοποιούν δράσεις με ιδιώτες, εταιρείες και άλλους φορείς, που θέλουν να προσφέρουν υποστήριξη.
  • Εντοπισμός κενών και αναγκών. Τα σχετικά στοιχεία επεξεργάζονται και αναλύονται, με την προοπτική ο δήμος να τα αξιοποιήσει για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.
  • Συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των εγγεγραμένων οργανώσεων, κρατώντας έτσι το περιεχόμενό μόνιμα επίκαιρο και ενημερωμένο.
  • Ένταξη ολόκληρου του Δήμου στην ΚΤΠ, προσφέροντας εκσυγχρονισμό και καινοτόμα εργαλεία, όπως και τη δυνατότητα για ανοδική πορεία.
INTESO.ORG
Logo